IzoButanol

Görünümü :  sıvı Renksiz
Kimyasal Adý :  Iso Butanol, IsoButanol, Izo Butanol, IzoButanol
Kimyasal Formülü :  C4H10O
Kaynama Noktasý :  108 °C
Yoðunluk :  0.80 gr/cm3

 

Kullaným Alanlarý

Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir.

Organik sentezlerde, boyada ve boya sökücülerde;

Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz sistemlerde yardımcı solvent olarak kullanılır.

Bir cevap yazın