Etil Glikol Asetat (EGA)

Kimyasal Formülü            C4H8O2

Görünüm             Berrak

Saflık(%)              99.9

Yoğunluk (Kg/Litre)          0,897

Parlama Noktası, °C        -4

Kaynama Noktası, °C      77,1

Kullanım alanları:  Etil glikol’ün kullanım alanlarının yanısıra polyester ve kısa yağlı alkid reçinelerini de çözmede kullanılan eter asetat. İnsan sağlığına yönelik riskler oluşturması nedeniyle kullanımı kısıtlanmaktadır.

Kimyasal adı: Etilen glikol mono etil eter asetat; etoksi etil asetat (Cellosolve acetate olarak da anılır).

Bir cevap yazın