Etil di glikol (EDG)

Görünüş:Sıvı şekilde,Renksiz,Hafif Koku eşik

Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı: 194,2°C

Yoğunluk: 1,021 g/cm³

Selüloz türevleri, epoksi reçineleri, polyester reçineleri esaslı kaplama sistemlerinde ve sulu sistemlerde kurumayı geciktirmek amacıyla, %1-2 gibi düşük oranlarda kullanılan eter alkol yapılı “kuyruk” çözgen.

Kimyasal adı: Dietilen glikol mono etil eter; 2-(2-etoksietoksi) etanol (Carbitol ticari adıyla da anılır).

Bir cevap yazın