Butil dıglikol asetat (BDGA)

Kimyasal Formülü            C10H20O4

Görünüm             Şeffaf Sıvı

Yoğunluk (g/ml) 0,9765

Parlama Noktası, °C        116

Kaynama Noktası, °C      246

Kullanım alanları

Butil di glikol, baskı mürekkeplerinde nem ayarlayıcı madde, metallerden yağ gidermek için olan temizliyicilerde, köpük söndürücülerin bir bileşeni olarak kullanılır.

Kaplama endüstrisinde kullanılmaktadır.

Butil di glikol, çok sayıda doğal ve sentetik reçine ve yağlar için hammadde olarak görev yapar.

Bir cevap yazın